top of page

תקנון האתר

- כל האמור באתר הינו בגדר מסירת מידע בלבד ואין לראות בו מעין המלצה או הכוונה ספציפית כלשהי

- לקבלת ייעוץ ספציפי המותאם למוצר שלכם יש ליצור קשר בטופס המתאים

- אין באמור באתר להוות מעין התחייבות לקיום סדנאות ו/או מתן שירותים

- אין בהצעה להגשת רעיון לתבנית סיליקון משום התחייבות של החברה לייצר אותה

- במידה ותוצע צורה של תבנית סיליקון שכבר הוצעה בעבר, על ידי החברה עצמה או אדם אחר, הזכות לקבלת התבנית במתנה תהה שמורה למציע הראשון על פי הזמנים

- האתר לעיתים מנוסח בלשון זכר / נקבה / רבים מטעמי נוחות אך תמיד פונה לשני המינים

(C) כל הזכויות שמורות, אין להעתיק ו/או לצלם כל חלק מאתר זה והמוצרים המופיעים בו ללא אישור בכתב מנציגי החברה.

bottom of page